Kinderyoga op locatie

Kinderyoga op school en Bso’s

Tijdens mijn yogalessen op school gaat het niet om prestatie, competitie of de juiste techniek maar om spelen, plezier en bewustwording. In mijn lessen kinderyoga breng ik kinderen op een speelse manier in contact met yoga, met zichzelf en met de ander.
De fysieke voordelen zijn het verbeteren van de balans, lenigheid en kracht. Op mentaal gebied leren ze hun grenzen te voelen en aan te geven.
Daarnaast leren ze zich beter te ontspannen, te focussen en zich te concentreren en wordt het zelfvertrouwen vergroot. Door duo-oefeningen en onderlinge (rug)massage leren kinderen rekening te houden met elkaar waardoor het pestgedrag afneemt.
Yoga op school en BSO´s brengt meer rust, positieve energie, respect en veiligheid.

In de huidige maatschappij wordt er veel van onze kinderen gevraagd en de prikkels nemen toe. Kinderen raken uit balans, de verbinding met zichzelf en met de omgeving verdwijnt deels of volledig. Kinderen worden hyperactief of sluiten zich juist af voor zichzelf en hun omgeving.
De Vrije Universiteit van Amsterdam deed onderzoek naar de effecten van kinderyoga op school. Veertien weken lang kregen drie klassen (onder-, midden- en bovenbouw) een yogales per week. De leerlingen gaven aan zich rustiger te voelen, beter te slapen, minder vaak boos te zijn en minder te piekeren. Leerkrachten ervaarden dat leerlingen zich beter konden concentreren en zich zelfstandiger gedroegen (Valkenburg & Pieters, 2008).

DE LESSEN

De lessen worden op een speelse manier en themagericht aangeboden.
De thema´s kunnen aansluiten bij wat er in de groep speelt. Zo kan bijvoorbeeld in groep 8 het thema concentratie of zelfvertrouwen zijn in tijden van toetsen.
De indeling van de groepen en de thema´s worden in overleg met de school/bso bepaald. Elke kinderyogales bestaat vaste onderdelen:

  • yogahoudingen (asana’ s) altijd themagericht
  • grondoefeningen
  • visualisatie of meditatie
  • ademhalingsoefeningen
  • onderlinge rugmassage (over de kleding)
  • mandala’ s maken (laatste 10 min)

Elke ´les´ duurt 60 minuten.

CONDITIES

De yogales is 1 keer per week per groep (minimaal 6 lessen binnen 8 weken per groep). Tijdstip in overleg met school/BSO
De maximale groepsgrootte is 10 kinderen. Voor BSO´s is de minimale groepsgrootte 6. De lessen moeten kunnen plaatsvinden in een leeg lokaal, de gymzaal, een speelzaal of een andere ruimte waar een zekere mate van rust gewaarborgd is.

KINDERYOGA

MEER BALANS OP SCHOOL