Shantala kindermassage

Shantala kindermassage (4–14 jaar) zorgt d.m.v. zachte en ritmische aanrakingen voor ontspanning en een gevoel van veiligheid.
Door een kind op een goede en bewuste manier te masseren, wordt het zelfbewustzijn van het kind vergroot en leert het zijn/haar lichaam beter kennen, waarderen en ontspannen.
Vanuit mijn ervaring als kinderyoga docent zet ik soms yogamassage in. Met behulp van een meditatief verhaal, gebaseerd op een thema en eventueel uitgekozen door het kind zelf, stem ik de massage af.
Een gekozen thema kan bijvoorbeeld lievelingsdieren of een vakantie zijn. Tijdens de massage neem ik het kind β€œmee” op een soort reis of droom. Hierdoor kan het kind zich makkelijker ontspannen en op zijn of haar gemak voelen.

Elk kind geef ik een massage op maat waarbij altijd een ouder/verzorger aanwezig is. De massage is een positieve en effectieve vorm van aanraken en zorgt ervoor dat uw kind:

  • lichamelijk en emotioneel meer in balans komt
  • meer ontspanning en zelfvertrouwen krijgt
  • zich beter kan concentreren.

Naast meer rust en concentratie helpt het tegen pesten op school. De onderlinge contacten met elkaar kunnen verbeteren. Kinderen zitten beter in hun vel, kunnen beter hun grenzen aangeven en presteren dan ook beter op school en in hun sociale omgeving.

Voor kinderen met een (verstandelijke) beperking stem ik de massage nog preciezer af op het individuele kind en kijk ik naar wat het lichaam nodig heeft. Massage werkt begrenzend en aardend zodat het effect kan zijn:

  • Vermindering van het spanningsniveau en probleemgedrag
  • Vermindering van stress en overprikkeling
  • Verbetering van het algemeen welbevinden

Uit onderzoek is gebleken dat massage op een regelmatige basis bij kinderen met autisme een gunstig effect heeft op communicatie, contact en concentratie. https://waarzorgraakt.nl/shantala-speciale-zorg/

Shantala kindermassage
zodat uw kind een blijer kind wordt